Datadriven skolutveckling

Tänk dig en skola eller förskola där utvecklingsledare och lärare gemensamt driver sitt förbättringsarbete utifrån en svensk forskningsmetod – särskilt utformad just för skolutveckling!

Under 10 års tid har forskare på Chalmers utformat en omtyckt modell för just detta. Forskningsmetoden beskrivs i boken ”Den vetenskapande läraren” och används redan av ett 30-tal skolhuvudmän runt om i Sverige samt av Skolverket.

På detta event kommer vår forskningsledare Martin Lackéus att beskriva hur du som utvecklingsledare kan sköta val av fokus, pedagogisk design, datainsamling och analys av effekter och därefter involvera lärare i prövande och dokumentation. Du kommer få exempel från några av de hundratals skolor och förskolor i Sverige som redan arbetar enligt metoden och du kommer att få tips på hur ni kan arbeta praktiskt med Sveriges mest omtyckta IT-stöd för skolutveckling!

Just nu erbjuder vi följande inspirationstillfällen:

  • Tisdag den 25 juni 2024, kl. 15.00 – 16.00
  • Tisdag den 27 augusti 2024, kl. 15.00 – 16.00

Anmäl dig här!

Datadriven skolutveckling – webbinarium för utvecklingsledare
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn