Nya funktioner!

Det händer mycket på vår utvecklingsavdelning och vi är väldigt stolta över att kunna presentera ett antal nya funktioner i LoopMe:

 • Nu kan du redigera dina uppdrag i gömt läge och när du är nöjd med dina inställningar kan du antingen aktivera dem direkt eller ställa in ett publiceringsdatum:

Nyheter2.png

 • Du kan även välja att arkivera ett uppdrag när du vill spara undan rapporter om ett uppdrag, samtidigt som du vill hålla uppdraget gömt för gruppens medlemmar.

Nyheter3

 • En efterlängtad nyhet är att man som gruppägare nu även kan ställa in deadline för uppdrag.

Så här fungerar det i korthet: Ett uppdrag kommer att bli gulmarkerat 3 dygn innan deadline (eller då 10 % av den totala uppdragstiden har passerat).Ett uppdrag kommer att bli rödmarkerat när deadline är passerad. Som gruppägare kan du ställa in på uppdragsnivå om det ska vara möjligt för gruppens medlemmar att fortfarande rapportera på uppdraget, trots att deadline är passerad. (I så fall kommer varje sen rapport att markeras med en banner med texten "Inskickad efter deadline".

Nyheter1

 • Nu kan du redigera dina taggar i gömt läge och när du är nöjd med dina inställningar kan du antingen aktivera dem direkt. (men även gömma taggar om du vill)

Nyheter4

 • Nu kan du även få fram avancerad taggstatistik, där du kan filtrera fram tagganvändningen i gruppen inom en viss tidsperiod eller jämföra tagganvändningen mellan olika tidsperioder.

Nyheter5

 • Ny design på LoopMe webben (flödet och hem-fliken visas samtidigt)

Nyheter6

Glöm inte att uppdatera till senaste versionen av apparna
via AppStore/Google Play!


Entreprenörskap i skolan på vetenskaplig grund

High School Students With Teacher In Class Using Laptops

Vill du satsa på att kompetensutveckla skolans personal kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande? Då kanske detta är något för dig:

 • Kompetensutveckling utformad i samarbete med lärare från Linnéuniversitetet
 • Tekniskt stöd som säkerställer kvalitet i insatsen
 • Löpande effektuppföljning

Inom Linnéuniversitetet har man sedan många utbildat skolans personal inom entreprenörskap i skolan. Dels genom  poänggivande kurser, dels genom interna kompetensutvecklingsinsatser inom Skolverkets Samverkan för bästa skola. Vi på Me Analytics har stor erfarenhet av att mäta effekter av entreprenörskap i skolan liksom att processleda skolor och hela kommuner inom värdeskapande lärande.

Nu  kan vi tillsammans erbjuda en kompetensutveckling inom Entreprenörskap i skolan i digital förpackning. I LoopMe har vi samlat våra gemensamma erfarenheter och utformat ett antal handlingsorienterade uppdrag som vi under flera år har utprövat tillsammans med skolpersonal i våra respektive kompetensutvecklingsinsatser. Du kan givetvis använda vårt kursupplägg helt analogt, men om du väljer att använda dig av LoopMe för att genomföra er utveckling får du möjlighet till ett unikt IT-stöd som är specialanpassat för att skapa kompetensutvecklingsinsatser med bestående effekter.

 

Så här gör du för att säkerställa att utvecklingsarbetet ger direkt effekt på elevernas lärande:

 1. Utgå från ett fördefinierat kompetensutvecklingspaket utformat av lektor Anna-Carin Bredmar och universitetsadjunkt Katarina Ellborg vid Linnéuniversitetet. Det digitala paketet hittar du här!
 2. Använd det tekniska stödet LoopMe för att bjuda in till ett handlingsbaserat och utforskande lärande tillsammans med dina kollegor.
 3. Få en högkvalitativ kompetensutveckling med löpande effektuppföljning