TRE SÄTT ATT ANVÄNDA LOOPME


Handlingsbaserad utbildning

LoopMe hjälper lärare, elever och studenter som arbetar med praktik, projekt och learning-by-doing i sin utbildning.

Läs mer

Ledarskap

LoopMe hjälper chefer i deras ledarskap genom att tydliggöra och följa med i medarbetarnas lärande och  utvecklande handlingar.

Läs mer

Forskning och utvärdering

LoopMe hjälper forskare och utvärderare att enklare samla in bättre data från deltagare i studier och insatser.

Läs mer