Skolutveckling på vetenskaplig grund med stöd av LoopMe

Samhällets digitalisering har medfört en framväxt av nya sätt att studera mänskliga upplevelser. Ett helt nytt forskningsfält håller på att växa fram kallat digital sociolog där man dels studerar hur människor använder existerande digitala plattformar, dels utvecklar man nya digitala metoder för att kunna bedriva effektivare forskning.

Me Analytics AB och Chalmers Tekniska Högskola har tillsammans utformat en helt ny digital vetenskaplig metod som bygger på vad som har kommit att kallas ”Vetenskaplig social media” – social media skräddarsydd för samhällsvetenskaplig forskning. IT-plattformen LoopMe liknar social media-plattformar såsom Twitter och Facebook, men är helt skräddarsydd för att kunna samla in stora mängder empirisk data för forskningsändamål. Verktyget har visat sig fungera väl för pedagogisk aktionsforskning, där ett stort antal lärare deltar i forskningsprocesser genom att studera sin egen praktik på ett systematiskt, koordinerat och dokumenterande sätt.

Se vår senaste video där skolledare och pedagoger om sina erfarenheter av att använda LoopMe för skol- och kompetensutveckling i Uddevalla kommun.

Klicka här för att komma till videon.

Screen Shot 2018-11-27 at 11.19.52