Alla är med via LoopMe!

I Sigtuna kommun pågår ett spännande utvecklingsprojekt i regi av Barn- och elevhälsan som heter ”Alla med”. Projektet har ekonomiskt stöd av Skolverket och är ett inkluderingsprojekt med avsikt att skapa en modell för att utbilda elevambassadörer på flera olika skolor i förebyggande syfte. Ambitionen är att elever själva ska engageras i små, vardagliga artighetsuppdrag för att främja en bättre vi-känsla i sina klasser och skolan.

Då projektet är ett beteendebaserat värdegrundsprojekt med konkreta beteendeuppdrag varje vecka, använder projektledningen LoopMe för att kommunicera veckans uppdrag, samla elevfeedback och sedan föra statistik och dokumentation över projektet. Några exempel på uppdrag som testats hittills:

  • Se matpersonalen i ögonen o säg tack med ett leende
  • Säg hej till någon du normalt inte brukar heja på.
  • Få någon att säga tack till dig under rasten, i korridoren eller i klassen.
  • Få den som pratar minst vid lunchen att prata mer.
  • Få med så många som möjligt på en gemensam aktivitet.

Via LoopMe rapporterar eleverna om de har utfört uppdraget, skriver några meningar om det, rapporterar känslan och skattar effekter. Projektets genomförande rapporteras löpande till Skolverket och berörda inom kommunen.

Efter en väldigt positiv testrunda under våren 2017 har kommunen nu tagit ett beslut om att utveckla och utöka projektet under läsåret 2017 – 2018.

image002Exempel på en elevrapport i LoopMe:
"Uppdraget för veckan var att samla alla i klassen för en gemensam aktivitet. Vi bestämde att ta en groupie. Det var lite svårt att få ihop hela klassen. Men det lyckades till slut! Veckan uppdrag är slutfört!"

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Åsa Sourander, specialpedagog och projektledare (asa.sourander@sigtuna.se)