Så gick det i Studentlitteraturs hårdtest av LoopMe med 116 lärare

Under hösten och vintern har vi i LoopMe-teamet haft ett samarbete med Studentlitteratur där de verkligen har satt LoopMe på prov. I tre olika kommuner har man testat att använda LoopMe för att fördjupa kompetensutveckling inom kooperativt lärande. Hela 116 lärare deltog i arbetet. Arbetet skedde i nära samarbete med experter inom kooperativt lärande. Niclas Fohlin och Jennie Wilson utformade handlingsorienterade uppdrag i LoopMe, och gav sedan pedagoger feedback efter genomförda uppdrag via LoopMe.

Parallellt med detta så har Leif Lundgren på Studentlitteratur genomfört en studie där information har samlats in från skolledare, förstelärare och experter mer specifikt kring hur de uppfattar arbetet med LoopMe. Nu har denna information analyserats i detalj.

Hur gick det då?

Jo, enligt dem som deltagit i insatsen och efterföljande utvärdering så gick det alldeles strålande. LoopMe visade sig göra skolutveckling mer konkret, mer vetenskaplig och mer synlig. Takten i utvecklingsarbetet ökade. Insatsen för kompetensutveckling nådde fler, blev mer likvärdig och mer uthållig. Hela 98% av de 43 personer som efteråt var med i utvärderingen uppgav att de var nöjda med uppdragen de fått i LoopMe, och hela 100% var nöjda med att använda LoopMe för att reflektera kring hur det gick för dem. Själva verktyget som sådant upplevdes vara lättanvänt och smidigt, och 91% var nöjda med det. 86% tyckte att LoopMe hade gjort konkret skillnad för dem personligen. Man testar alla tillsammans, arbetet blir uthålligt, man får feedback från experter och allt blir samlat och strukturerat. De utmaningar som lyftes efteråt var att återkopplingen ibland dröjde lite för länge, att det ibland blev stressigt att hinna med att arbeta med uppdragen, samt att det för vissa kändes ovant att använda ett nytt digitalt verktyg.

Även kooperativt lärande testades

Även kooperativt lärande som företeelse fick mycket positiv respons bland deltagarna. Elevernas engagemang ökade, de blev mer delaktiga. Svagare elever kunskapsmässigt ansträngde sig mer.

Vi på LoopMe-teamet är mycket glada för att ha fått förtroendet att vara med i ett så här rigoröst test, och tycker det är skönt att se att LoopMe är så uppskattat bland personalen på de deltagande skolorna. Vi vill rikta ett stort TACK till alla som deltog och ett särskilt tack till Leif, Niclas och Jennie som har arbetat hårt med detta test under hela det gångna läsåret!


Testa LoopMe ihop med kollegor

Ett bra sätt att testa LoopMe med en eller flera kollegor är att välja ett paket som du tycker verkar intressant och starta en ny grupp med just det paketinnehållet. Sedan bjuder du in dina kollegor till den här gruppen. Be dem låtsas ha slutfört olika uppdrag och reflektera sedan över deras "insikter". Här är några instruktioner från vårt supportcenter för detta:

Skapa er första LoopMe-grupp (För ledare/chefer)

Söker du hjälp gällande något annat?

 


Skapa en ny grupp

I supportcentret finns det några olika artiklar som visar hur du startar en egen grupp. I avsnittet "Komma igång" i vårt supportcenter hittar du följande inlägg:

Skapa skolans första LoopMe-grupp (För lärare)

Skapa ytterligare en grupp på skolan (För lärare)

Skapa er första LoopMe-grupp (För ledare/chefer)

Och i avsnittet "Använda LoopMe" i vårt supportcenter hittar du också följande inlägg:

Dina grupper på LoopMe-webben

Söker du hjälp gällande något annat?


Bjuda in dina loopare

När du har skapat en grupp i LoopMe med lite innehåll är det dags att bjuda in personer som ska genomföra uppdragen du har förberett för dem. Här är två artiklar från vårt supportcenter om hur du gör detta:

Introducera LoopMe för elever/studenter

Introducera LoopMe för dina medarbetare

Söker du hjälp gällande något annat?


Likvärdig utveckling i Falkenberg

Under en heldag hösten 2019 samlades skolledare, lärare, skolutvecklare och forskare på Chalmes för erfarenhetsutbyte kring vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan i en digital tid. Verktyget LoopMe som används av många kommuner för vetenskaplig skola var i centrum för erfarenhetsutbytet.

I denna video berättar rektorerna Kenth Venöstrand och Madeleine Hyllsjö hur de arbetat med ett LoopMe vid i en kompetensutvecklingsinsats kring kooperativt lärande. Efter tre veckors användande av LoopMe tillsammans med utomstående expert som handleder – kan rektorena redan se flera spännande nya aspekter i utvecklingarbetet. LoopMe blir ett stöd för likvärdighet i kommunen.

Del 2: Vetenskaplig skola i en digital tid - Rektorer i Falkenberg berättar from LoopMe on Vimeo.

 


"Alla med" i Sigtuna

Under två läsår drev Sigtuna kommun ett spännande utvecklingsprojekt i regi av Barn- och elevhälsan vid namn ”Alla med”. Projektet hade ekonomiskt stöd av Skolverket och var ett inkluderingsprojekt med avsikt att skapa en modell för att utbilda elevambassadörer på flera olika skolor i förebyggande syfte. Ambitionen var att elever själva skulle engageras i små, vardagliga artighetsuppdrag för att främja en bättre vi-känsla i sina klasser och skolan.

Då projektet var ett beteendebaserat värdegrundsprojekt med konkreta beteendeuppdrag varje vecka, använde projektledningen LoopMe för att kommunicera veckans uppdrag, samla elevfeedback och sedan föra statistik och dokumentation över projektet. Några exempel på uppdrag som testats hittills:

  • Se matpersonalen i ögonen o säg tack med ett leende
  • Säg hej till någon du normalt inte brukar heja på.
  • Få någon att säga tack till dig under rasten, i korridoren eller i klassen.
  • Få den som pratar minst vid lunchen att prata mer.
  • Få med så många som möjligt på en gemensam aktivitet.

Via LoopMe rapporterade eleverna om de har utfört uppdraget, skrev ner några meningar om det, angav en känsla och om de märkt av några effekter.

Till synes små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är viktiga brickor i ett större spel för att skapa en respektfull samarbetskultur på en skola.

Lärarnas tidning kom till en av skolorna i projektet och gjorde ett reportage. Läs det här.

Efter projektet som avslutades våren 2018, skrev John Steinberg och Åsa Sourander boken ”Värdegrundsarbete i praktiken”. Författarna varvar metodbeskrivning med råd, vägledning och exempel och vill inspirera andra att prova.

Du hittar boken här.


Snabbare feedback i Huddersfield

Sedan hösten 2018 används LoopMe av hela Enterprise-teamet på Duke of York Young Entrepreneur Centre, University of Huddersfield för att leda och följa sina studenters lärprocesser i realtid. Teamet uppleveer att de har haft stor nytta av LoopMe. Catherine Brentnall, Affärsrådgivare beskriver det så här:

– LoopMe har underlättat några av våra administrativa processer. Framförallt handlar det om de månadsrapporter varje student ska lämna in till oss. Tidigare har dessa ofta kommit in sent och vi har inte kunnat få någon löpande uppfattning om studenterna har problem eller inte. Den här gången var processen snabbare (bara en sen inlämning). Vi gav feedback inom några dagar,  kunde skräddarsy feedback till varje student, boka in möten samt se och reagera på studenternas problem mycket snabbare.

Hon har också upptäckt att LoopMe gör det möjligt för affärsrådgivarna att få feedback från studenter som annars kan vara ganska tysta:
– Jag har blivit förvånad över de långa svar vi fått från vissa (blyga) studenter, de som annars varken har sagt mycket under grupparbeten eller vid enskilda möten, utan har verkat reserverade / hållit tillbaka.  Sedan de nu fått detta IT-verktyg att kommunicera genom har de verkligen vågat ta plats – fascinerande! Detta är en teknik som underlättar interaktion som jag tror annars inte skulle finnas.

De indikatortaggar som används i LoopMe av Enterprise-teamet i Huddersfield är också väldigt intressanta. Till exempel vill de att studenterna ska tagga varje gång de känner att de blir mer kreativa, mer uthålliga, mer självmotiverade eller tillfällen då de vågar gå utanför sina komfortzoner.

Hela teamet upplevde att det var lätt att komma igång med att använda LoopMe. Catherine berättar:

-Jag är inte särskilt tekniskt lagd, har inte så många appar på min telefon, utan brukar mest använda email / text och webbplatser. Men jag fattade snabbt hur jag ska använda LoopMe på en dator (jag kan inte se tillräckligt bra på appen). Om jag kan, så borde alla tycka det är lätt!

Philip Clegg och Catherine Brentnall, båda affärsrådgivare på University of Huddersfield, berättar med egna ord hur det är att använda LoopMe tillsammans med sina studenter:

 


Ökad kvalitet inom yrkesubildning i Umeå

På Dragonskolan i Umeå har man använt sig av LoopMe inom skolans samtliga lärlingsutbildningar sedan 2017. I denna film får du möte både lärare, handledare och elever som beskriver vad LoopMe har gjort för skillnad för dem.

 

LärlingsAPPen - LoopMe i Umeå from LoopMe on Vimeo.