Bli certifierad expert på LoopMe

- för yrkeslärare

Lär dig mer avancerad användning av LoopMe

Att utbilda sig till Certifierad expert på LoopMe innebär att du får lära dig hantera mer avancerade funktioner och därmed också kunna få ut maximal effekt av ett kvalitetssäkringsverktyg som är specialanpassat för yrkesutbildning.

Du kommer få träna dig i att designa egna innehållpaket, samt få fördjupade kunskaper i hur du kan involvera kollegor, elever och deras handledare i LoopMe. Du kommer även lära dig hur ni kan analysera insamlade data för att utveckla undervisningen – inom respektive program och/eller inom skolan.

Dessutom kommer du få ta del av den senaste forskningen kring arbetsplatsförlagt lärande samt få fördjupade insikter kring hur ni med hjälp av LoopMe kan utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet vetenskapligt.

Hela utbildningen sker löpande med både fysiska halvdagsträffar i Göteborg samt digitala träffar á 2 timmar under perioden augusti 2023 – januari 2024. Däremellan får du Individuell digital återkoppling från LoopMe-teamet.

För att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är 2 eller flera personer från samma skola som deltar.

Välkommen att anmäla dig och låta din kompetensutvecklingsresa starta tillsammans med oss!

Innehåll

 Träffar i Göteborg

Utbildningen omfattar två halvdags-träffar i Göteborg vid följande datum:

 • Fredag den 11 augusti 2023, kl. 13.00 - 17.00
 • Fredag den 12 januari 2024, kl. 13.00 - 17.00

 Digitala träffar

Utbildningen omfattar även fyra digitala träffar vid följande datum:

 • Fredag den 15 september 2023, kl. 13.00 – 15.00
 • Fredag den 13 oktober 2023, kl. 13.00 – 15.00
 • Fredag den 10 november 2023, kl. 13.00 – 15.00
 • Fredag den 15 december 2023, kl. 13.00 - 15.00

 Litteratur

 • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021)
 • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar

 Handledning

 • Handledning med teorihänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe
 • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag
 • Stöd i att designa ett eget innehållspaket utifrån er programfördjupning.

Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.

Kostnad

5 000 kr, exkl. moms per deltagare. Reskostnader vid träffar i Göteborg tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att minst 10 utbildningsplatser är fyllda.

 

Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka skolans utvecklingskapacitet med vetenskapliga metoder.


                    

Anmälan: Bli LoopMe expert
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Beforskarutbildning - lär dig leda din organisations lärande via digital vetenskaplig metodik

12 månaders handledd utbildning i vetenskapligt lärande organisation med metodforskaren Martin Lackéus

Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den uppskattade forskningsmetoden Värdeskapande Vetenskapande (VV-metoden) - en väl beprövad och delvis digital metod för vetenskapligt lärande på arbetsplatsen.

Metoden bygger på tre steg:

 1. Designa uppdrag. Lärledaren (d.v.s du) formulerar en uppsättning handlingsorienterade uppdrag till sina kollegor, uppdrag som förhoppningsvis ska leda till att något av värde sker i deras vardag.
 2. Följ medarbetarnas lärande. Många medarbetare prövar uppdragen i sin vardag och reflekterar sedan i ett digitalt forskningsverktyg, skriftligt och individuellt på djupet via fritext och flervalsfrågor, kring utfall de sett. Medarbetarna får skriftlig feedback från lärledaren (d.v.s från dig).
 3. Analysera utfallet. Lärledaren (d.v.s du) sammanställer ett analysmaterial, som visar vilka handlingsorienterade uppdrag som fått vilka effekter samt varför så varit fallet. Materialet diskuteras sedan av alla medarbetare. Uppdragen revideras och processen börjar om.

Du får träna på att designa och genomföra beforskningsprojekt utifrån denna metodik, samt att handleda grupper av medarbetare på ett vetenskapligt robust sätt.

- > Efter genomförd utbildning kan du leda din verksamhets vetenskapliga lärande och utveckling.

Hela utbildningen sker löpande under 12 månader och för att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är två eller flera personer från samma organisation som deltar. Maxantal för denna utbildningsomgång är 10 personer.

Nästa utbildningsomgång startar den 9 mars

Innehåll

👉 (Hybrid)träffar i Göteborg
Utbildningen omfattar 6 halvdagsträffar i Göteborg, alternativt via digital länk. Följande datum är beslutade för våren 2023:

 • Torsdag den 9 mars, kl. 08.30 - 12.00 - Finn din (be)forskningsfråga
 • Torsdag den 20 april, kl. 08.30 - 12.00 - Uppdragsdesign i praktiken
 • Tisdag den 20 juni, kl. 08.30 - 12.00 - Deltagarna presenterar sina studiedesigner

Vi kommer även att ha tre träffar under vintern 2023/24. På dessa träffar är det fokus på hur digital handledning av medarbetare kan ske och på hur analys av insamlade data kan låta sig göras. Datum är ännu inte beslutade.

 👉 Litteratur

 • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021). Denna bok skrevs ursprungligen för lärares vetenskapande, men principer och arbetssätt är tillämpliga på vilken arbetsplats som helst.
 • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar

👉 Handledning

 • Handledning med läshänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe
 • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag
 • Stöd i att skriva en utvecklingsartikel baserad på LoopMe-data, om du vill göra detta

👉 Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg via Me Analytics, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.

Kostnad

6 900 kr, exkl. moms per deltagare. Kostnader för litteratur och resa vid träffar i Göteborg tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att alla utbildningsplatser är fyllda.

Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka er organisations utvecklingskapacitet med vetenskaplig metodik.


                    

Anmälan: Beforskarutbildning - för praktiker i skola och förskola
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Read more


Närvarohantering vid APL

I denna kurs går vi igenom grunderna i LoopMe och har fokus på närvarohantering. Du kommer kunna starta din första närvarogrupp, göra inställningar samt bjuda in dina elever och deras handledare till gruppen. 

Pris per deltagare: 500 kr, exkl. moms. En faktura kommer att skickas som bekräftelse på din anmälan.
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska


Obs! För att denna kurs ska kunna genomföras krävs att minst 5 deltagare har anmält sig. Om inte miniantalet är uppnått kommer vi erbjuda anmälda deltagare ett alternativt kursdatum.

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Den 6 mars, kl. 15.00 - 17.00

 • Den 20 mars, kl. 15.00 - 17.00

 • Den 17 april, kl. 15.00 - 17.00

 • Den 8 maj, kl. 15.00 - 17.00

 


Närvarohantering vid APL-praktik med stöd av LoopMe
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn


Grundkurs för yrkeslärare

Nu kan du som är yrkeslärare gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever och deras handledare. 

Pris per deltagare: 500 kr, exkl. moms. En faktura kommer att skickas som bekräftelse på din anmälan.
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska


Obs! För att denna kurs ska kunna genomföras krävs att minst 5 deltagare har anmält sig. Om inte miniantalet är uppnått kommer vi erbjuda anmälda deltagare ett alternativt kursdatum.

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Den 7 mars, kl. 15.00 - 17.00
 • Den 21 mars, kl. 15.00 - 17.00
 • Den 19 april, kl. 15.00 - 17.00
 • Den 10 maj, kl. 15.00 - 17.00


Anmälan till interaktiv kurs: Grunderna i LoopMe – för yrkeslärare
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn


Inspirationsträffar för yrkeslärare

 • När en del av utbildningstiden är förlagd till olika arbetsplatser utanför skolan upplever många lärare det som en stor utmaning att få struktur och tydlighet i lärprocesserna liksom de uttrycker svårigheten i att dokumentera och bedöma vilket lärande som skett. Upplever ni samma sak?

LoopMe hjälper er att administrera närvaro samt leda och följa varje elevs utveckling mot uppsatta lärmål. Systemet möjliggör så att en del av ansvaret för dokumentationen av lärandet flyttas till eleverna. Under denna inspirationsträff kommer vi gå igenom ett antal grundfunktioner i LoopMe och ni kommer att få starta testkonton som ni kan använda er av under passet.

Dessutom gästas vi av yrkeslärare som kommer visa hur de använder LoopMe i sin vardag. Passa på och ställ frågor och diskutera direkt med våra absoluta LoopMe-specialister!

Just nu erbjuder vi följande digitala och kostnadsfria inspirationstillfälle:

 • Torsdag den 26 januari 2023, kl. 15.00 – 17.00

Obs!
Ni förbinder er inte till någon fortsatt användning utan testar självklart LoopMe helt gratis!

 

 

Anmälan till Inspirationsträff

Anmälan till Inspirationsträff

Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn