”Alla med” i Sigtuna

Under två läsår drev Sigtuna kommun ett spännande utvecklingsprojekt i regi av Barn- och elevhälsan vid namn ”Alla med”. Projektet hade ekonomiskt stöd av Skolverket och var ett inkluderingsprojekt med avsikt att skapa en modell för att utbilda elevambassadörer på flera olika skolor i förebyggande syfte. Ambitionen var att elever själva skulle engageras i små, vardagliga artighetsuppdrag för att främja en bättre vi-känsla i sina klasser och skolan.

Då projektet var ett beteendebaserat värdegrundsprojekt med konkreta beteendeuppdrag varje vecka, använde projektledningen LoopMe för att kommunicera veckans uppdrag, samla elevfeedback och sedan föra statistik och dokumentation över projektet. Några exempel på uppdrag som testats hittills:

  • Se matpersonalen i ögonen o säg tack med ett leende
  • Säg hej till någon du normalt inte brukar heja på.
  • Få någon att säga tack till dig under rasten, i korridoren eller i klassen.
  • Få den som pratar minst vid lunchen att prata mer.
  • Få med så många som möjligt på en gemensam aktivitet.

Via LoopMe rapporterade eleverna om de har utfört uppdraget, skrev ner några meningar om det, angav en känsla och om de märkt av några effekter.

Till synes små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på väg in i skolan eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är viktiga brickor i ett större spel för att skapa en respektfull samarbetskultur på en skola.

Lärarnas tidning kom till en av skolorna i projektet och gjorde ett reportage. Läs det här.

Efter projektet som avslutades våren 2018, skrev John Steinberg och Åsa Sourander boken ”Värdegrundsarbete i praktiken”. Författarna varvar metodbeskrivning med råd, vägledning och exempel och vill inspirera andra att prova.

Du hittar boken här.