Erbjudande till våra kunder: Testa Samverka.nu gratis i 6 månader!

En bra praktikverksamhet behöver både en smidig administration och en kvalitativ löpande uppföljning. Tillsammans erbjuder vi på LoopMe och Samverka.nu just detta. Är du kund hos någon av oss idag så får du testa den andra tjänsten gratis under 6 månader.

Samverka.nu ger dig en effektiv administration av all praktik. Här får du inte bara ett bokningssystem, utan kan även hantera riskbedömningar, praktikkort och praktikförfrågningar enkelt och digitalt. Utskick av praktikkort är helt automatiserade.

Elever, arbetsplatser och administratörer kan alla logga in och registrera praktikplatser. Tillsammans bidrar alla till ett mer effektivt arbete.

Läs mer på: www.samverka.nu

Vill du ta del av erbjudandet?
Klicka här.


Nytt paket i Biblioteket: Fastighetstekniker

Ett helt unikt innehållspaket för elever på APL / lärlingspraktik med yrkesutgång Fastighetstekniker hittar du nu i LoopMe-biblioteket. Paketet är utformat i samverkan med fastighetstekniker från Keylogic AB, yrkeslärare på Lindholmens Tekniska gymnasium i Göteborg samt Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.

Paketet för Fastighetstekniker är det senaste i raden av 15 yrkes- / företagsspecifika paket som utformats under hösten 2018 och våren 2019 av handledare och yrkeslärare i Västsverige. De har alla engagerats i arbetet genom ett utvecklingsprojekt som Västsvenska Handelskammaren initierat och driver. Inom projektet har anpassade paket hittills skapats för industrin, vården, restaurang, hotell, finsnickeri och fastighetsbranschen.

"Vi tänker oss att yrkesutbildningar runt om i Sverige ska kunna använda och inspireras av de befintliga paketen och kunna anpassa dem till sina behov. Vårt syfte med dessa paket är att underlätta och stärka kvaliteten inom yrkesutbildningen genom att översätta skolans styrdokument till ett mer verksamhetsnära språk som både handledare, elev och lärare förstår. Ytterligare ett syfte är att stärka arbetsgivarens roll vid utformningen av utbildningsplanerna. Till skillnad andra innehållspaket i LoopMe, som endast var baserade på läroplanen, vill vi låta arbetsgivare förtydliga sina krav och förväntningar på eleven och i samverkan med yrkeslärare komma överens om ett innehåll", säger Anna Bellomi, projektledare på Västsvenska Handelskammaren.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd är först ut som branschföreträdare att medverka och kvalitetssäkra utformningen av ett innehållspaket i LoopMe. Carina Lundström, utvecklingsledare på FU, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd förklarar varför man har valt att engagera sig i detta arbete:

"APL är en viktig del i de gymnasiala utbildningarna och LoopMe är ett fantastkiskt verktyg för läraren, handledaren och eleven att på ett lustfyllt och kvalitetssäkrat sätt dokumentera APL-tiden. Verktyg som underlättar den administrativa insatsen för både handledare och lärare tror vi gynnar eleven och ger mer tid för elevens lärande på arbetsplatsen. Vi hoppas att verktyget ska bidra till fler APL-platser och att fler skolor väljer att satsa på att utbilda fastighetstekniker då det råder stor efterfrågan på den yrkesrollen i branschen."

Carina förklarar vidare att man nu kommer sprida information om innehållspaketet visa sina kompetensråd – Fastighet som arrangeras i landets 21 län under hösten där utbildare inom fastighet på alla nivåer träffar fastighetsföretag för samverkan.

Västsvenska Handelskammaren fortsätter nu med sitt utvecklingsprojekt och har siktet inställt på att skapa innehållspaket för bageri, el och byggyrken under hösten 2019.

Länk till LoopMe-biblioteket


Ett positivt besked från Skolinspektionens granskning

Vi har nu fått ett första positivt delresultat av det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som vi driver tillsammans med Uddevalla kommun och Chalmers, där vi försöker utveckla nya metoder för att uppfylla skollagens krav på att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolinspektionen har granskat 30 slumpvis utvalda skolor i Sverige för att se om de använder sig av en veten­skaplig grund och beprövad erfarenhet i sin undervisning. Sommarhemsskolan i Uddevalla var en av dessa skolor och klarade granskningen utan anmärkning, vilket endast 5 av 30 skolor gjorde.

Att Skolinspektionen gjort denna granskning tycker vi är glädjande och ger oss en signal om att vi är på rätt väg i vårt gemensamma projekt.

En erfarenhet vi dragit så här långt, är att ett IT-stöd (som t ex LoopMe) kan underlätta arbetet väsentligt. Flera skolor i Uddevalla har använt sig av olika innehållspaket i LoopMe som är utformade av pedagogikforskaren John Steinberg. Just den systematiska användningen av LoopMe verkar Skolinspektionen ha uppskattat.

Chalmers har även skapat en ny temawebbsida för att samla information om hur man arbetar med vetenskap och beprövad erfarenhet i skolan. Syftet med sidan är att underlätta skolors arbete inom området.

Länk till webbsidan.

Tidningen Bohuslänningen har även uppmärksammat granskningen och det arbete som lett fram till det positiva resultatet. Så här uttrycker sig skolans rektor i artikeln om hur de har använt LoopMe:

– Jag lyssnar av deras reflektioner och svarar med egna reflektioner tillbaka på individnivå. Det är en enorm vinst. Hur ofta skulle man kunna hinna med detta annars, och nu gör jag det en gång i veckan. Det är ett väldigt bra verktyg för lärarnas, all pedagogisk personals lärande, säger Marika Delvret.

Hela artikeln i Bohuslänningen hittar du här:


Vision för APL/Lärlingsutbildning

 

2017 fick Me Analytics i uppdrag av Skolverket att metodutveckla lärlings-utbildning. I snart två år har ett nära samarbete pågått mellan Me Analytics, Chalmers, Skolverket, Västsvenska Handelskammaren, lärare, elever, koor-dinatorer och skolledare på 18 gymnasieskolor runt om i Sverige samt handledare på ett stort antal arbets-platser.

Det kanske viktigaste framsteget i arbetet så här långt är att vi har fått syn på en ny och fullt genomförbar vision för lärlingsutbildning med hög kvalitet. I denna vision ser vi hur didaktiskt IT-stöd för lärare, elever och handledare ka mildra eller helt lösa många av de utmaningar och svårigheter som länge präglat lärlingsutbildning.

Screen Shot 2019-03-18 at 15.13.39

Nyfiken? Läs mer här.

 


Nya funktioner!

Det händer mycket på vår utvecklingsavdelning och vi är väldigt stolta över att kunna presentera ett antal nya funktioner i LoopMe:

 • Nu kan du redigera dina uppdrag i gömt läge och när du är nöjd med dina inställningar kan du antingen aktivera dem direkt eller ställa in ett publiceringsdatum:

Nyheter2.png

 • Du kan även välja att arkivera ett uppdrag när du vill spara undan rapporter om ett uppdrag, samtidigt som du vill hålla uppdraget gömt för gruppens medlemmar.

Nyheter3

 • En efterlängtad nyhet är att man som gruppägare nu även kan ställa in deadline för uppdrag.

Så här fungerar det i korthet: Ett uppdrag kommer att bli gulmarkerat 3 dygn innan deadline (eller då 10 % av den totala uppdragstiden har passerat).Ett uppdrag kommer att bli rödmarkerat när deadline är passerad. Som gruppägare kan du ställa in på uppdragsnivå om det ska vara möjligt för gruppens medlemmar att fortfarande rapportera på uppdraget, trots att deadline är passerad. (I så fall kommer varje sen rapport att markeras med en banner med texten "Inskickad efter deadline".

Nyheter1

 • Nu kan du redigera dina taggar i gömt läge och när du är nöjd med dina inställningar kan du antingen aktivera dem direkt. (men även gömma taggar om du vill)

Nyheter4

 • Nu kan du även få fram avancerad taggstatistik, där du kan filtrera fram tagganvändningen i gruppen inom en viss tidsperiod eller jämföra tagganvändningen mellan olika tidsperioder.

Nyheter5

 • Ny design på LoopMe webben (flödet och hem-fliken visas samtidigt)

Nyheter6

Glöm inte att uppdatera till senaste versionen av apparna
via AppStore/Google Play!


Entreprenörskap i skolan på vetenskaplig grund

High School Students With Teacher In Class Using Laptops

Vill du satsa på att kompetensutveckla skolans personal kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande? Då kanske detta är något för dig:

 • Kompetensutveckling utformad i samarbete med lärare från Linnéuniversitetet
 • Tekniskt stöd som säkerställer kvalitet i insatsen
 • Löpande effektuppföljning

Inom Linnéuniversitetet har man sedan många utbildat skolans personal inom entreprenörskap i skolan. Dels genom  poänggivande kurser, dels genom interna kompetensutvecklingsinsatser inom Skolverkets Samverkan för bästa skola. Vi på Me Analytics har stor erfarenhet av att mäta effekter av entreprenörskap i skolan liksom att processleda skolor och hela kommuner inom värdeskapande lärande.

Nu  kan vi tillsammans erbjuda en kompetensutveckling inom Entreprenörskap i skolan i digital förpackning. I LoopMe har vi samlat våra gemensamma erfarenheter och utformat ett antal handlingsorienterade uppdrag som vi under flera år har utprövat tillsammans med skolpersonal i våra respektive kompetensutvecklingsinsatser. Du kan givetvis använda vårt kursupplägg helt analogt, men om du väljer att använda dig av LoopMe för att genomföra er utveckling får du möjlighet till ett unikt IT-stöd som är specialanpassat för att skapa kompetensutvecklingsinsatser med bestående effekter.

 

Så här gör du för att säkerställa att utvecklingsarbetet ger direkt effekt på elevernas lärande:

 1. Utgå från ett fördefinierat kompetensutvecklingspaket utformat av lektor Anna-Carin Bredmar och universitetsadjunkt Katarina Ellborg vid Linnéuniversitetet. Det digitala paketet hittar du här!
 2. Använd det tekniska stödet LoopMe för att bjuda in till ett handlingsbaserat och utforskande lärande tillsammans med dina kollegor.
 3. Få en högkvalitativ kompetensutveckling med löpande effektuppföljning