Inspirationsträffar för yrkeslärare

 • När en del av utbildningstiden är förlagd till olika arbetsplatser utanför skolan upplever många lärare det som en stor utmaning att få struktur och tydlighet i lärprocesserna liksom de uttrycker svårigheten i att dokumentera och bedöma vilket lärande som skett. Upplever ni samma sak?

LoopMe hjälper er att administrera närvaro samt leda och följa varje elevs utveckling mot uppsatta lärmål. Systemet möjliggör så att en del av ansvaret för dokumentationen av lärandet flyttas till eleverna. Under denna inspirationsträff kommer vi gå igenom ett antal grundfunktioner i LoopMe och ni kommer att få starta testkonton som ni kan använda er av under passet.

Dessutom gästas vi av yrkeslärare som kommer visa hur de använder LoopMe i sin vardag. Passa på och ställ frågor och diskutera direkt med våra absoluta LoopMe-specialister!

Just nu erbjuder vi följande digitala och kostnadsfria inspirationstillfällen:

 • Onsdag den 19 oktober 2022, kl. 15.00 - 17.00
 • Tisdag den 15 november 2022, kl. 15.00 - 17.00
 • Torsdag den 15 december 2022, kl. 15.00 – 17.00

Obs!
Ni förbinder er inte till någon fortsatt användning utan testar självklart LoopMe helt gratis!

 

 

Anmälan till Inspirationsträff

Anmälan till Inspirationsträff

Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Bli certifierad expert på LoopMe

- för yrkeslärare på gymnasium/vuxenutbildning

 

Lär dig mer avancerad användning av LoopMe

Att utbilda sig till Certifierad expert på LoopMe innebär att du får lära dig hantera mer avancerade funktioner och därmed också kunna få ut maximal effekt av ett kvalitetssäkringsverktyg som är specialanpassat för yrkesutbildning.

Du kommer få träna dig i att designa egna innehållpaket, samt få fördjupade kunskaper i hur du kan involvera kollegor, elever och deras handledare i LoopMe. Du kommer även lära dig hur ni kan analysera insamlade data för att utveckla undervisningen – inom respektive program och/eller inom skolan.

Dessutom kommer du få ta del av den senaste forskningen kring arbetsplatsförlagt lärande samt få fördjupade insikter kring hur ni med hjälp av LoopMe kan utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet vetenskapligt.

Hela utbildningen sker löpande med både fysiska halvdagsträffar i Göteborg samt digitala träffar á 2 timmar under perioden november 2022 – april 2023. Däremellan får du Individuell digital återkoppling från LoopMe-teamet.

För att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är 2 eller flera personer från samma skola som deltar.

Välkommen att anmäla dig och låta din kompetensutvecklingsresa starta tillsammans med oss!

 

Innehåll

 Träffar i Göteborg

Utbildningen omfattar två halvdags-träffar i Göteborg vid följande datum:

 • Fredag den 18 november 2022, kl. 13.00 – 17.00
 • Fredag den 21 april 2023, kl. 13.00 – 17.00

 Digitala träffar

Utbildningen omfattar även fyra digitala träffar vid följande datum:

 • Fredag den 16 december 2022, kl. 13.00 – 15.00
 • Fredag den 20 januari 2023, kl. 13.00 – 15.00
 • Fredag den 17 februari 2023, kl. 13.00 – 15.00
 • Fredag den 17 mars 2023, kl. 13.00 – 15.00

 Litteratur

 • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021)
 • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar

 Handledning

 • Handledning med teorihänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe
 • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag
 • Stöd i att designa ett eget innehållspaket utifrån er programfördjupning.

Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.

Kostnad

5 000 kr, exkl. moms per deltagare. Reskostnader vid träffar i Göteborg tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att minst 10 utbildningsplatser är fyllda.

 

Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka skolans utvecklingskapacitet med vetenskapliga metoder.


                    

 

Anmälan: Bli LoopMe expert
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

 


Närvarohantering vid APL

Att hantera närvaro via LoopMe har plötsligt blivit både enklare och säkrare. Närvaromodulen i LoopMe kan adderas som extra tillägg på skolans konto.
I kursen går vi igenom de funktioner i LoopMe som enbart finns i denna tilläggsmodul.

Obs! Kursen förutsätter att du redan är insatt i LoopMe-systemets övriga funktioner. 

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Måndag den 10 oktober 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Måndag den 24 oktober 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Måndag den 7 november 2022, kl. 15.00 - 16.30

 

 

Anmälan till interaktiv kurs: Närvarohantering vid APL-praktik
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Grundkurs för yrkeslärare

Nu kan du som är yrkeslärare gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever och deras handledare.

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Onsdag den 12 oktober 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag den 26 oktober 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Tisdag den 8 november 2022, kl. 13.00 - 14.30

  

Anmälan till interaktiv kurs: Grunderna i LoopMe – för yrkeslärare
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn